Yhteystiedot

Suomen Tinnitusyhdistys ry
Puh. 040 568 1034

Puheenjohtaja
Olavi Rantanen
puh. 050 357 8856
o.e.rantanen(at)dnainternet.net

Sihteeri
Anne Järvisalo
puh. 050 338 0947
anne.jarvisalo(at)phnet.fi

Suomen Tinnitusyhdistys ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1995. Kotipaikkana Helsinki ja toimialueena koko maa.
Tinnitusyhdistys on Kuuloliiton jäsenyhdistys.

Yhdistys toimii tinnituksesta kärsivien ihmisten ja heidän omaistensa yhdyssiteenä ja sen tarkoituksena on tukea ja rohkaista jäseniään täyden yhteiskunnallisen osallistumisen ja tasa-arvon saavuttamisessa.

Yhdistys kiinnittää yleisön ja viranomaisten huomio tinnituksen aiheuttamiin haittoihin niiden vähentämiseksi, toimia jäsentensä kuntouttamiseksi ja aktivoida tinnituksesta kärsiviä ihmisiä omatoimisuuteen ja pitää vireillä heidän harrastustoimintaansa.

Yhdistyksen yhtenä kulmakivenä on jakaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa tinnituksesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Päivitämme tietotaitoa jatkuvasti yhteistyökumppaneidemme avulla. Vastaamme mielellämme askarruttaviin kysymyksiin ja opastamme parhaamme mukaan eteenpäin.

YHDISTYKSEN OMAT KOTISIVUT: Suomen Tinnitusyhdistys ry