Yhteystiedot

Sisä-Suomen SYLI ry
Kumppanuustalo Artteli, 

Salhojankatu 42, 3.krs.
33500 Tampere

Puheenjohtaja
Heidi Torsti
pj(at)sisasuomensyli.fi

Yhteyshenkilö Lahdessa
Carita Isteri
p. 040 832 6738
lahti(at)syomishairioliitto.fi

www.syomishairioliitto.fi

SYLILLINEN 2/2015

Sisä-Suomen SYLI ry

Sisä-Suomen SYLI ry (ent.Väli-Suomen syömishäiriöperheet ry) on yksi seitsemästä Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n alueyhdistyksestä. Yhdistys on perustettu vuonna 1995 nimellä Tampereen seudun syömishäiriöperheiden tuki. Vuonna 2004 yhdistyksen nimi ja säännöt uudistettiin, ja 31.10.2005 yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin nimellä Väli-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kesällä 2016 yhdistyksen nimi muutettiin Sisä-Suomen SYLI ry:ksi. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja.

Sääntöjen mukaan yhdistys toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialueella pois lukien Pohjanmaa. Käytännössä yhdistyksen toimialueena on myös Keski-Suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  1. toimia syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana,
  2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta,
  3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja
  4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä.

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoistyölle. Keskeisimpänä toimintamuotona on vertaistukitoiminta sekä sairastuneille että heidän läheisilleen. Edunvalvontaan, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseen tai laajempaan tiedotukseen, jotka sääntöjen mukaan ovat yhdistyksen perustehtäviä, ei yhdistyksen nykyresursseilla pystytä. Yhdistys osallistuu valtakunnalliseen toimintaan yhdessä muiden Suomessa toimivien Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n alueyhdistysten kanssa.

Yhdistyksen toiminnassa on alusta asti ollut mukana vanhempia, läheisiä ja ammattihenkilöitä. Viime vuosina mukaan on tullut myös sairastavia ja sairaudesta itse toipuneita. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriöisten läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Vuoden 2011 lopussa yhdistyksellä oli 149 jäsentä.

Yhdistyksellä on vuonna 2013 vertaistukiryhmätoimintaa Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa. Syömishäiriöön sairastuneiden ryhmät ovat pääsääntöisesti tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat yhteistyökumppanien tiloissa. Vertaistukiryhmätoiminnan lisäksi yhdistys tarjoaa myös sähköpostivertaistukea  sekä läheisille että sairastuneille. Sairastuneille tarjotaan myös kaveritoimintaa.

Lahti

Syömishäiriöön sairastuneiden läheisten vertaistukiryhmä

Kokoontumisajat keväällä 2015:
ke 22.4. klo 18-20.30
ke 20.5. klo 18-20.30

Tapaamispaikka: Lahden Invakeskus, osoitteessa Hämeenkatu 26 A, 3. krs

Läheisten ryhmä on tarkoitettu kaikille syömishäiriöön sairastuneista läheisistään huolta kantaville ihmisille, jotka haluavat keskustella ja vaihtaa kokemuksiaan samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa.

Tervetuloa mukaan!

Ryhmää ohjaa Terhi.

Lisätietoja: info(at)sisasuomensyli.fi .

Syömishäiriöön sairastuneiden vertaistukiryhmä

Ei toistaiseksi toimintaa. Mikäli olet kiinnostunut ryhmästä otathan yhteyttä lti(at)valisuomensyomishairioperheet.fi

Tapaamispaikka:Lahden Invakeskus, osoitteessa Hämeenkatu 26 A, 3. krs

Syömishäiriöön sairastuneiden avoin vertaistukiryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat ruoan ja syömisen ongelmana. Paikalle voit tulla nimettömänä, eikä ryhmä velvoita sinua mihinkään. Voit halutessasi ottaa yhteyttä ryhmän ohjaajiin ennen tapaamista. Näin saat tietoa ryhmästä ja voit vaihtaa ajatuksia sinulle tärkeistä asioista jo ennen ryhmään osallistumista.

YHDISTYKSEN OMAT KOTISIVUT