Yhteystiedot

Päijät-Hämeen Ilco ry
(Lahden Invakeskus)
Hämeenkatu 26 A, 3.krs
15140 Lahti

Puheenjohtaja
Eija Kymäläinen
p. 040 771 2595
eijakym(at)phnet.fi

Sihteeri ja rahastonhoitaja
Risto Kymäläinen

Jäsenasiat ym. asiat
Eija Kymäläinen
p. 040 771 2595
eijakym(at)phnet.fi

Finnilco:n sivut

Päijät-Hämeen Ilco ry

Yhdistys toimii avanneleikattujen yhdyssiteenä ja etujärjestönä Päijät-Hämeen keskussairaalapiirin alueella. Yhdistyksen tehtävänä on valvoa avanneleikattujen etua, sekä toimia yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Tiedotus, tukihenkilötoiminta ja avannetarvikkeista tiedottaminen kuuluvat yhdistyksen toimintaan.

Nimi ILCO tulee kirjaimista ILeum (ohutsuoli) ja COlon (paksusuoli), joiden leikkauksissa useimmat avanteet tehdään. Halutessasi lisätietoja tutustu Finnilcon kotisivuihin. www.finnilco.fi

_______________________________________________________

Yhdistyksen kuukausittaiset tapaamiset ovat Lahden Invakeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 3. krs (Siltapuiston parkkitalo)

ALKUVUODEN 2017 KOKOONTUMISET:

16.1., 13.2., 13.3. ja 10.4.
OHJELMAT JÄSENKIRJEESSÄ