Yhteystiedot

Vaaksakatu 2 B 33
15100 LAHTI

elamantapayhdistys(at)suomi24.fi

Puheenjohtaja
Esko Sutela
p. 040 501 9393
esko.sutela(at)suomi24.fi

Taloudenhoitaja
Jukka Jokela
p. 044 342 0165
jukka.jokela(at)suomi24.fi

Päijät-Hämeen Elämäntapayhdistys ry

Arvot ja toiminnan tarkoitus

Päijät-Hämeen Elämäntapayhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen terveellisempiä elämäntapoja noudattamalla. Tavoitteena on myös päihdehaittojen ja muiden terveyttä uhkaavien riippuvuuksien ehkäiseminen sekä alueellinen sosiaali- ja terveyspoliittinen kansalaisvaikuttaminen.

Elämäntapayhdistyksen toiminnan päämääriä ovat päihdehaittojen vähentäminen, ihmisten omaehtoisen elämän ja selviytymisen tukeminen sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattava ja terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka.


Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä

Lahdessa 1999 perustettu Päijät-Hämeen Elämäntapayhdistys ry. on alueellinen yhteistyöyhteisö, joka järjestää ja tukee tarkoituksensa toteuttamiseksi muun muassa koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan tapahtumia ja tekee yhteistyötä toimialueensa muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistys järjestää luonto- ja liikuntapainotteisia leirejä eri vuodenaikoina. Näillä arkielämän selviytymisleireillä harjoitetaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavia yhteisöllisiä taitoja ja tarjotaan päihteettömiä harrastusmahdollisuuksia luonnon parissa.

Selviytymisleirit pitävät sisällään:
- tutustumista luontoon ja ympäristöön
- liikuntaa ja opastusta luonnon antimiin
- mahdollisuuden uusiin sosiaalisiin kontakteihin
- erilaisten koulutus- ja kuntoutusmahdollisuuksien esittelyä


Elämäntapayhdistys tarjoaa myös luonnontuotealan koulutusta, mm. keruutuotekoulutusta: yrtit, marjat, sienet ja muut luonnontuotteet.
Yhdistys järjestää tilauksesta myös matkoja ja esim. marja- ja sieniretkiä.