Lahden Lähimmäispalvelu ry
Hirsimetsäntie 64
15200 LAHTI

p. (03) 875 590

llpry(at)phnet.fi

Toimisto avoinna
arkisin 8.00 - 15.00

Lahden Lähimmäispalvelu ry

Lahden Lähimmäispalvelu ry. on vuodesta 1987 alkaen vanhustyössä Lahden alueella toiminut yhdistys. Yhdistyksen toimintaan kuuluu maksuton vapaaehtoistyö, projektityö ja ryhmätoiminta sekä maksullinen ammattilaisten suorittama kotipalvelu. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia ja välittää tukihenkilöitä ikääntyneille.

Arvot

Lahden Lähimmäispalvelu ry. huomioi toiminnassaan ja palveluisssaan vanhusten yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Yhdistys pyrkii myös kehittämään ikääntyneiden sosiaalisia oloja ja lähimmäisvastuuta.

Toiminta-ajatus

Lahden Lähimmäispalvelu ry. edistää Lahden alueella asuvien vanhusten ja muiden avuntarpeessa olevien hyvinvointia ja kotona asumista täydentäen kunnallista sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön strategiaa.

Yhdistyksen jäsenyydestä saa lisätietoja www.lahdenlahimmaispalvelu.fi

Viides vuodenaika -dokumentti

Dokumentti on seitsemän ikäihmisen arjen kuvaus. Kesto on n. 40 min. Vuokrattavissa Suomen elokuvakontaktin kautta, www. suomenelokuvakontakti.fi.