Yhteystiedot

Kouvolan Kuulo Ry
Puh.joht. Raija Peuhu
p. 050 348 2894
Väinöläntie 20 B
45200 Kouvola
raija.peuhu1(at)gmail.com

Kouvolan Kuulo ry

Yhdistys on perustettu 1978. Jäsenenmäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Yhdistyksen toimialueena on entisen Kouvolan ja Anjalankosken kaupungin - sekä Valkealan ja Elimäen kuntien alueet. Yhdistys toimii kuulovammaisten ja kuuroutuneiden yhdyssiteenä, vertaistukijana ja edunvalvojana.

Yhdistyksen toiminta painottuu kuulonlähipalveluun , vertaistukitoimintaan, tiedon välittämiseen ja virkistystoimintaan. Lähipalvelussa vaihdamme kuulolaitteen letkuja ja paristoja. Pesemme korvakappaleita ja opastamme kuulolaitteen käyttöä. Kuulolähipalvelu on maksutonta vapaaehtoispalvelua kaikille tarvitsijoille eikä velvoita asiakkaalta jäsenyyttä.

Kouvolan Kuulo järjestää erilaisia kerhotapahtumia ja retkiä. Kouvolan Kuulo ry:n tapahtumista ilmoitellaan mm. paikkakunnan lehdissä, yhdistyksen kotisivulla ja vammaisjärjestöjen palstalla.

YHDISTYKSEN OMAT KOTISIVUT