Yhteystiedot

Lahden seudun
kielelliset kuntoutujat
KieKu ry

( LINK Lahden järjestökeskus)
Hämeenkatu 26 A, 3. krs
15140 LAHTI

Puheenjohtaja 
Tuomo Leppänen,
p. 0440 776 845 (iltaisin)
tuomo(at)leppaset.com

Lahden seudun kielelliset kuntoutujat KieKu ry

Yhdistys (ent. Päijät-Hämeen dysfaattisten ja kuulovammaisten lasten tuki ry) on perustettu vuonna 1973 edistämään kohderyhmiensä asioita. Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Aivoliittoon.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on jakaa tietoa dysfasiasta ja kommunikaatiohäiriöistä, edistää kuntoutusta ja opetusta, tarjota kanava kommunikaatiohäiriöisten lasten perheille kokemusten ja tietojen vaihtoon, järjestää vapaa-ajan toimintaa lapsille, nuorille ja vanhemmille sekä vaikuttaa päättäjiin dysfasialasten huomioimiseksi päätöksenteossa.

Toimintamme rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Toimintatapojamme ovat seminaarit vanhemmille ja opettajille, esitelmätilaisuudet, sopeutumisvalmennuskurssit, retket, aloitteet kuntiin ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

YHDISTYKSEN SIVUT AIVOLIITON VERKKOSIVUILLA

Ladattavat tiedostot: