Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti


Vaihde (03) 819 11
Arkisin 8-18
Lauantaisin ja pyhäpäivinä 9-18

kirjaamo@phsotey.fi
etunimi.sukunimi@phsotey.fi

www.phhyky.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY)

Vuoden vaihteessa 2017 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (Phsotey), Lahden kaupungin sote ja Peruspalvelukeskus Oiva yhdistivät voimansa ja uusi organisaatio tunnetaan nimellä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY).

Laadukasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua yli 200 000 asukkaalle.

Kansallisen terveyshankkeen tärkein tavoite on turvata kansalaisille yhdenvertainen hoidon saatavuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy asuinpaikasta ja maksukyvystä riippumatta. Tasapuolinen hoitoon pääsy edellyttää, että valtakunnallisesti yhtenäisiä, asiantuntijoiden valmistelemia, hoidon perusteita noudatetaan. Hoitoonpääsyn aikarajat määrittelee terveydenhuoltolaki. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa.

Perusterveydenhuollossa kuntalaisen tulee saada arkipäivisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen tai voida mennä sinne käymään. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida hoidon tarve kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.  Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä  tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää yleisterveydenhuollossa kolmen ja suun terveydenhuollossa kuuden kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä ei-kiireellisessä hoidossa. Kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta on aloitettava hoidon tarpeen arviointi ja potilaalle on lähetettävä tieto erikoissairaanhoidon suunnitelmasta.

Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon on päästävä kolmessa, vähintään kuudessa kuukaudessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän nettisivut.

Ajankohtaista: Uutiset/ tiedotteet